Ålleberg

FER (Tankar vid dagens slut)

FER som är en förkortning av Falköpings Ekumeniska Råd.

Är en samarbets organisation mellan de olika kyrkorna i falköping.

Förutom andakter och Gudstänster sänder man måndag till lördag också programserien "Tankar vid dagesn slut"

Där man förutom några reflektoner, får hör ett kapitel ur nya testamente.

Odengatan 38 521 41 Falköping
Tel: 0515-17235