Ålleberg

Radio S:t Olof

Falköpings Församling direktsänder gudstjänster från någon av pastoratets kyrkor, varje söndag utom första söndagen i månaden då Falköpings Ekumeniska råd normalt svarar för den sändningen.

Man svarar även för andakterna på lördagen.

Besöksadress: Eriksgatan 2, 521 35 Falköping
Postadress: Bangatan 10, 521 43 Falköping
Tel: 0515-17235