Ålleberg

Styrelsen

Väljs vid ordinarie årsmöte i början av året.

Styrelsen för 2017 består av: Göran Helmersson, ordförande, Ingemar Gustavsson, kassör, Tove Lawenius, vice ordförande, Kent Gustavsson, sekreterare, Susanne Persson-Blomvik, Håkan Arnesson och Iowan Hedendahl. Ersättare: Kent Mossby, Marie Post, Tommy Almgren och Adam Johansson.

När styrelsen sammanträder deltar också närradiokonsulent PeO Dalesjö och ekonom Jimmie Silvervidh som adjungerade ledamöter.

Som regel sammanträder styrelsen varannan månad, då viktiga beslut om radion tas.

Bilden är från ett tidigare årsmöte

Odengatan 38 521 41 Falköping
Tel: 0515-17235